Patroni, Komitet Honorowy, współtwórcy, konsultanci

Organizator

Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia

Dyrektor artystyczny

prof. Bohdan Boguszewski

Patronat

Małgorzata Omilanowska
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Jego Ekscelencja ks. abp Andrzej Dzięga
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Komitet Honorowy

prof. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. Halina Lorkowska
Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Adrianna Poniecka-Piekutowska
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

prof. Tomasz Grodzki
radny Miasta Szczecin

prof. Stanisław Flejterski
Mecenas Kultury Szczecina

Robert Skraburski
Wójt Gminy Rewal

Janusz Żmurkiewicz
Prezydent Miasta Świnoujście

Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

ks. dr Mariusz Cywka
Duszpasterz Środowisk Twórczych

Kazimierz Karapuda
Prezes Zarządu MILEX Sp. z o.o.

Współtwórcy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Gmina Rewal

Miasto Świnoujście

Gmina Miasto Szczecin

Gmina Heringsdorf

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Stowarzyszenie imienia Profesora Marka Jasińskiego

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Muzyczna w Poznaniu

Uniwersytet Szczeciński

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

EuroAfrica

Fundacja Artfidelis

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

Patronat Medialny

Polska Agencja Prasowa SA

„Kurier Szczeciński”

„Goniec Plażowy”

Telewizja Polska SA Oddział w Szczecinie

TVB 24

Polskie Radio Szczecin SA

Telewizja Słowianin Świnoujście

Konsultanci

Krzysztof Bielecki

Magdalena Borowiec

Leszek Bończuk

red. Jarosław Dalecki

ks. Jarosław Dobrosz

Marek Grąbczewski

Danuta Hanna Jakubowska

Alina Jasińska

ks. Prałat Jan Kazieczko

ks. Prałat Dariusz Knapik

Jan Koprowicz

ks. Stanisław Krzyżanowski

Piotr Maculewicz

prof. Bogdan Matławski

mec. Jacek Petri

Leszek Szopa

Krzysztof Trzciński

prof. Beniamin Vogel

Roman Weczer

red. Dorota Zamolska

Autorka tekstów projektu

dr Anna Koprowicz